Taisyklės

Pabrėžiame, kad naudodamiesi Informacine sistema, Jūs sutinkate su šiomis Taisyklėmis. Perskaitykite jas atidžiai.

Projekto "Olimpinis kelias" informacinės sistemos taisyklės

Projektas „Olimpinis kelias“ (toliau – Projektas).

Projekto „Olimpinis kelias“ informacinė sistema, internetinis adresas www.olympicway.lt, kurioje pateikiamos citatos, vertimai, įgarsinimai (toliau – Informacinė sistema).

Projekto „Olimpinis kelias“ informacinės sistemos taisyklės (toliau – Taisyklės).

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Asmenys naudodamiesi Informacine sistema ir joje pateikiama informacija yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. Projektas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.

1.3. Informacinėje sistemoje yra/gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, Projektas, Informacinė sistema nėra atsakingi už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus.

1.4. Visa informacija (citatos, įgarsinimai, vertimai), kurią Projektas gauna iš asmens yra pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo principais.

1.5. Laikoma, kad asmens pateikta informacija yra teisinga, nes sutinka ir vadovaujasi šiomis Taisyklėmis.

II. Citavimas

2.1. Traktuojant sąvokas „citata“ ir „citavimas“ vadovaujamasi LR Autorių teisių ir gretutinių teisių Įstatymo 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185 išaiškinimu:

I skyrius. Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

5. Citata – palyginti trumpa iš kito kūrinio pateikiama ištrauka, skirta įrodyti arba padaryti suprantamais paties autoriaus teiginius, arba padaryti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis originalo formuluotėje.

Ketvirtasis skirsnis. Turtinių teisių apribojimai. 21 straipsnis. Citavimas

1. Leidžiama atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, citatos pavidalu kitame kūrinyje be to kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito to kūrinio autoriaus teisių subjekto leidimo su sąlyga, kad toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas neviršija citavimo tikslui reikalingo masto.

2. Cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas, jeigu jis yra nurodytas kūrinyje, iš kurio citata paimta.

2.2. Informacinėje sistemoje pateikiamos pažodinės citatos – pažodžiui atkartojamas cituojamo šaltinio dalis.

2.3. Informacinėje sistemoje nesidalinama citatomis iš socialinių tinklų, išskyrus atvejus, kai informacija iš socialinių tinklų būna panaudota informavimo priemonių informaciniuose pranešimuose, straipsniuose ir t.t.

III. Citavimo taisyklės

3.1. Citavimo taisyklės.

Pateikiamos citatos turi atitikti keliamus Projekto ir Informacinės sistemos citavimo reikalavimai. citavimo reikalavimai:

Internetinio puslapio citavimas:

Nurodytas autorius:

Miklovas J. Nelaimėjęs, tačiau nugalėtojas – R. Millerio atsisveikinimas su krepšiniu // http://www.delfi.lt/news/sport/eurobasket2003/article.php?id=6757957 // [2005-05-25]

J. Vaiškūnas. Kur dingo kario dvasia? // http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=16589040 // [2008-04-07]

Pumprickaitė N. V. A. Bumelis: turime beveik viską, kad taptume klestinčia šalimi // http://www.lrt.lt/news.php?strid=2838146&id=5936854 // [2012-01-03] 

Nenurodytas autorius:

Mirė literatūrologė, kultūros istorikė, edukologė M.J.Lukšienė //  http://www.lrytas.lt/-12556801411254590040-mir%C4%97-literat%C5%ABrolog%C4%97-kult%C5%ABros-istorik%C4%97-edukolog%C4%97-m-j-luk%C5%A1ien%C4%97.htm // [2009-11-01]

Žinomas Lietuvos alpinistas paaiškino, kodėl negalima džiaugtis užkopus į viršukalnę // https://www.delfi.lt/keliones/patarimai/zinomas-lietuvos-alpinistas-paaiskino-kodel-negalima-dziaugtis-uzkopus-i-virsukalne.d?id=77035201 // [2018-02-05]

Žurnalas:

Rimkus K. Valjadolidas dar moka lietuviškai // Krepšinis. 2007-12-04. Nr. 46 (462), p. 8.

Spraunius A. Nevystanti Vytauto Didžiojo paunksmė // Valstybė. 2009-03. Nr. 3 (23), p. 80-85.

Jančienė B. Doloresa Kazragytė: „Svarbu ne metų skaičius, o sielos būsena“ // Savaitė. 2017-09-28. Nr. 39, p. 32 – 33.

Laikraštis:

Lietuvius pradžiugino pergalė, o svečius – šventė Vilniuje // Lietuvos rytas. 2007-10-09. Nr. 231, p. 11.

Laikraščio priedas:

Šilinskaitė E. Rygoje trenerio nevarsto smalsuolių žvilgsniai // Lietuvos rytas. Sporto arena. Nr. 41 (1139). 2007-10-13, p. 1, 3.

Knyga:

Nurodytas autorius.

Titas Livijus. Hanibalo karas. – Vilnius: Vaga, 1976. – 279 p.

Wrede – Grischkat R. Manieros ir karjera: elgesio normos vadovams. – Vilnius: Pradai, 1996. – 302 p.

Ivanauskaitė J. Pakalnučių metai. – Vilnius: Tyto alba, 2003. – 169 p.

Rinkinys.

John Updike. Kelionė į mirties šalį // Didžiųjų XX a. rašytojų apsakymai. Sudarė Gordimer N. – Vilnius, 2006. – 352 p.

Pasivaikščiojimai: [pokalbiai]. Rytis Zemkauskas. – Vilnius: Alma littera, 2013. – 368 p.

3.2. Rašyba, autorių pavardžių, vardų rašyba.

Rašyba neturi ir negali prieštarauti lietuvių kalbos taisyklėms, tačiau vadovaujamasi teisingumo principu: citata ne visada atitinka keliamus rašybos reikalavimus, bet citatos iškraipyti negalima.

Kiekviena kalba – unikali, išskirtinė, todėl gerbtina ir saugotina, kaip ir asmenų vardai ir pavardės: kiek tai neprieštarauja įstatymų, normų reikalavimams, rekomenduojame rašyti originalo kalba, jeigu norima – skliausteliuose pateikiant sulietuvintą variantą.

3.3. Metų nuorodos.

Citatos metai ir šaltinio data gali skirtis.

Pvz.:

Balerina Eglė Špokaitė interviu su Ryčiu Zemkausku filmuojasi 2011 metais, o knyga „Pasivaikščiojimai“, išleidžiama 2013 metais.

Pasivaikščiojimai: [pokalbiai]. Rytis Zemkauskas. – Vilnius: Alma littera, 2013. – 368 p.

Jeigu nebūtų kitų nuorodų, tiksliausia citatos metų nuoroda būtų knygos data – 2013, tačiau pačioje knygoje konkrečiai nurodyta, kada vyko šis interviu – 2011 metai.

Jeigu tik yra galimybės prašome tiksliai nurodyti citatos metus, jeigu tokių galimybių nėra – nurodome pagal šaltinio datą.

Internetinių peržiūrų data: naudojantis internetiniais informacijos šaltiniais būtina nurodyti datą skaitmenimis, kada šis šaltinis buvo peržiūrėtas ir prieinamas vartotojams, pvz.: [2018-01-01].

3.4. Trūkstamos teksto dalies išskyrimas.

Trūkstama teksto dalį žymime ženklu [...].

Pavyzdžiai:

Pradžioje sakinio:

[...] senelis ir senelė gyveno ilgai ir laimingai.

Viduryje sakinio:

Senelis ir senelė [...] gyveno ilgai ir laimingai.

Sakinio pabaigoje:

Senelis ir senelė gyveno ilgai ir laimingai [...].

Pastaba: tekstą trumpinti rekomenduojama išskirtiniais atvejais. 

3.5. Citavimas iš Projekto Informacinės sistemos.

Pateikiant informaciją iš Projekto Informacinės sistemos viešam nekomerciniam naudojimui būtina nuoroda į citatos šaltinį, taip pat nuoroda į Projekto Informacinę sistemą: www.olympicway.lt.

Pateikiant informaciją iš Projekto Informacinės sistemos viešam komerciniam naudojimui būtinas raštiškas Projekto vadovo sutikimas.

Draudžiama talpinti nuorodą į Projektą, Projekto simboliką, Informacinę sistemą tokiuose tinklalapiuose, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją, kitą nusikalstamą veiklą, ar yra nesuderinama su Projekto skleidžiama filosofija.

IV. Vertimai į užsienio kalbas

4.1. Projektas skatina ir kviečia jungtis žmones, kurie gerai įvaldę užsienio kalbą/-as, versti citatas iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą, tačiau prašome būti savikritiškais ir įsivertinti, ar Jūsų užsienio kalbos gebėjimai yra atitinkamo lygio, kad neiškraipytų verčiamos citatos esmės, nuotaikos ir t.t.

4.2. Kadangi citatų vertimas yra ir kūrybinis procesas, todėl niekas nėra ir negali būti apsaugotas nuo netyčinių klaidų. Jeigu tokios klaidos netyčinės – gavus informaciją jos taisomos ir nei Projektas, nei Informacinė sistema, nei vertėjas nėra atsakingi už galimus šių klaidų padarinius.

4.3. Jeigu klaidos yra padaromos tyčia, tokiu atveju asmuo atsako įstatymų, taisyklių ir kitų normų nustatyta tvarka.

V. Įgarsinimas

5.1. Informacinėje sistemoje yra sudaryta galimybė įgarsinus citatas pateikti garso įrašus.

5.2. Išraiškingas, citatos nuotaiką ir esmę perteikiantis įgarsinimas reikalauja šios srities patirties, įdirbio, todėl kviečiame žmones, turinčių kompetencijų šioje srityje, įgarsinti citatas.

5.3. Citatos gali būti įgarsinamos lietuvių ir užsienio kalbomis, kurių vertimai jau yra.

5.4. Citatų įgarsinimas yra ir kūrybinis procesas, todėl niekas nėra ir negali būti apsaugotas nuo netyčinių klaidų. Jeigu tokios klaidos netyčinės – gavus informaciją jos taisomos ir nei Projektas, nei Informacinė sistema, nei įgarsintojai nėra atsakingi už galimus šių klaidų padarinius.

5.5. Jeigu klaidos yra padaromos tyčia, tokiu atveju asmuo atsako įstatymų, taisyklių ir kitų normų nustatyta tvarka.

VI. Sąlygos

6.1. Projektas turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti prieigą prie Informacinės sistemos konkretaus asmens atžvilgiu, jei asmuo pažeidžia Taisykles, elgiasi nepagarbiai, nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar moralei.

6.2. Informacinėje sistemoje pateikiamos citatos vadovaujantis Taisyklėmis, Projektas neatsako už pateikiamų citatų turinį ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą, jeigu nebuvo vadovaujamasi šiomis Taisyklėmis.

VII. Teisės ir pareigos

7.1. Projekto teisės ir pareigos:

Projektas privalo citatas, vertimus į užsienio kalbas, citatų įgarsinimus, kurie atitinkanka Taisykles, skelbti viešai ir nemokamai.

Projektas turi teisę atsisakyti skelbti citatas, vertimus į užsienio kalbas, citatų įgarsinimus, kurios prieštarauja šioms Taisyklėms, ar kitaip kelia grėsmę autorinėms teisėms, viešai tvarkai, etikai, moralei.

7.2. Asmenų teisės ir pareigos:

Asmenys privalo laikytis Taisyklių; teikiant Projektui citatas, vertimus, įgarsinimą atsakoma už jų teisingumą, neiškraipymą;

Asmenys turi teisę nemokamai naudotis Projekto informacine sistema; įsitraukti ir prisidėti prie Projekto iniciatyvų: citatų dalinimosi, vertimo į užsienio kalbas, įgarsinimo; reaguoti ir pranešti apie klaidas, bei trūkumus esančius Informacinėje sistemoje.

VIII. Privatumas

8.1. Projektas nerenka, netvarko ir nesaugo vartotojų asmens duomenų.

8.2. Informacinėje sistemoje cookie (slapukai) naudojami Informacinės sistemos lankomumo ir statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Projektas turi teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.

IX. Atsakomybės

9.1. Projektas negali garantuoti absoliutaus citatos ir citavimo tikslumo.

9.2. Už pateikiamą ir skelbiamą citatą, jos turinį ir teisėtumą atsako tik citatą pateikiantis asmuo.

9.3. Informacinėje sistemoje draudžiama skelbti grasinančias, šmeižikiškas, skatinančias smurtą, tautinę, religinę neapykantą citatas. Už tokių citatų pateikimą ir paskelbimą atsako pateikiantis asmuo.

9.4. Laisvė jungtis prie Projekto ir talpinti Informacinėje sistemoje informaciją yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

9.5. Informacinėje sistemoje draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės ir autorines teises bei kitas konstitucines asmens teises. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.

9.6. Projektas neatsako už pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

9.7. Tais atvejais, kai Informacinėje sistemoje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. Už šį turinį visiškai atsako jį pateikiantis subjektas.

9.8. Visais atvejais Projektas, Informacinė sistema neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurių negalima iš anksto numatyti.

9.9. Vartotojams yra draudžiama kenkti Informacinės sistemos sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems ja naudotis.

9.10. Prieš skelbiant citatą, reikia kritiškai įvertinti ir pasverti, ar paskelbta citata neskatins daryti nusikaltimų, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį. Taip pat kritiškai įvertinti, ar citata neskatins psichotropinių medžiagų vartojimo, populiarinimo, taip pat prostitucijos, azartinių lošimų.

9.11. Projektas ir Informacinė sistema - tai pelno nesiekianti ir nekomercinė iniciatyva, todėl už informacijos pateikimą, jungimąsi prie Projekto iniciatyvų negalima tikėtis tiesioginės finansinės naudos.

9.12. Dėl kylančios atsakomybės ir galimų pasekmių Informacinei sistemai informaciją gali teikti pilnamečiai asmenys (jeigu nepilnametis/-ė - informaciją nepilnamečio/-tės vardu gali pateikti tėvai, globėjai, mokytojai).

X. Baigiamosios nuostatos

10.1. Projektas negali garantuoti, kad Projekto informacinės sistemos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad informacinė sistema bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų, atakų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Projekto informacine sistema , yra išimtinai Jūsų nuožiūra bei rizika - ir privalote imtis deramų saugumo priemonių, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą sveikatai, kompiuterinei sistemai, joje saugomai informacijai, taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

10.2. Informacinė sistema pasiekiama mobiliuosiuose įrenginiuose. Tais atvejais, kai būtina išlaikyti dėmesį, kad nebūtų pažeistos eismo taisyklės ar saugos reikalavimai, rekomenduojame ir prašome Informacine sistema nesinaudoti.

10.3. Jūs ir Projektas sutinka, kad Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.4. Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Projektu, Informacine sistema, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

 

Projekto „Olimpinis kelias“ informacinės sistemos taisyklės įsigalioja iš karto nuo jų viešo paskelbimo informacinėje sistemoje.

Projekto „Olimpinis kelias“ informacinės sistemos taisyklių redakcija: 2018-08-14